Overzicht baten en lasten per beleidsveld

  omschrijving beleidsveld

  rekening 2015

  primaire begroting 2016

  bijgestelde begroting t/m NJN 2016

  bijgestelde begroting 2016

  rekening 2016

  Lasten

  00 Algemene dekkingsmiddelen

  7.448

  8.936

  4.967

  5.808

  5.440

  01 Bouwen en wonen

  8.911

  5.321

  13.608

  7.380

  7.688

  02 Verkeer en vervoer

  1.458

  1.384

  1.628

  1.639

  1.626

  03 Milieu

  5.019

  5.086

  5.327

  5.082

  5.081

  04 Economie en toerisme

  1.352

  1.572

  2.207

  1.651

  1.620

  05 Veiligheid en handhaving

  7.360

  6.545

  7.136

  7.004

  6.890

  06 Jeugd

  22.963

  21.876

  22.355

  22.072

  21.316

  07 Welzijn, sport en cultuur

  9.909

  9.979

  11.299

  8.345

  8.322

  08 Zorg

  26.991

  28.911

  31.119

  29.992

  28.035

  09 Werk en inkomen

  62.174

  59.311

  61.907

  61.492

  61.489

  10 Bestuur en bedrijfsvoering

  9.477

  8.641

  10.017

  9.811

  10.082

  11 Beheer

  18.085

  16.308

  30.150

  28.563

  28.553

  Totaal lasten

  181.147

  173.871

  201.719

  188.839

  186.143

  Baten

  00 Algemene dekkingsmiddelen

  123.972

  119.040

  120.416

  123.144

  123.558

  01 Bouwen en wonen

  5.909

  2.765

  10.060

  4.422

  4.631

  02 Verkeer en vervoer

  197

  691

  299

  324

  322

  03 Milieu

  4.609

  4.758

  4.539

  4.670

  4.700

  04 Economie en toerisme

  302

  684

  818

  479

  469

  05 Veiligheid en handhaving

  1.593

  532

  564

  707

  647

  06 Jeugd

  1.151

  313

  1.096

  1.156

  1.150

  07 Welzijn, sport en cultuur

  479

  567

  427

  376

  1.002

  08 Zorg

  2.647

  2.825

  2.895

  2.679

  2.783

  09 Werk en inkomen

  27.602

  27.915

  28.695

  28.662

  28.661

  10 Bestuur en bedrijfsvoering

  786

  640

  1.072

  935

  978

  11 Beheer

  7.482

  6.271

  8.734

  8.681

  8.681

  Totaal baten

  176.730

  167.000

  179.613

  176.234

  177.583

  Saldo baten en lasten

  -4.417

  -6.871

  -22.106

  -12.604

  -8.559

  Reserve - stortingen

  00 Algemene dekkingsmiddelen

  20.737

  2.822

  9.310

  12.973

  12.893

  01 Bouwen en wonen

  109

  159

  785

  840

  840

  03 Milieu

  0

  0

  0

  0

  0

  04 Economie en toerisme

  0

  100

  100

  0

  0

  Totaal toevoegingen

  20.846

  3.081

  10.194

  13.813

  13.733

  Reserve - onttrekkingen

  00 Algemene dekkingsmiddelen

  22.851

  9.952

  30.905

  26.310

  23.220

  01 Bouwen en wonen

  2.279

  0

  1.226

  0

  0

  03 Milieu

  133

  0

  168

  107

  77

  04 Economie en toerisme

  0

  0

  0

  0

  0

  Totaal onttrekkingen

  25.263

  9.952

  32.300

  26.417

  23.298

  Saldo mutaties reserves

  4.417

  6.871

  22.106

  12.604

  9.565

  Resultaat

  0*

  0

  0

  0

  1.005

  * Inclusief verwerking resultaatbestemming