Overzicht investeringen

  bedragen x € 1.000

  Reguliere investeringen

  bv

  u/v

  omschrijving

  primaire raming

  raming

  gevoteerd

  besteed

  restant

  krediet

  kp

  v

  ICT investeringen

  654

  185

  67

  118

  469

  kp.

  v

  diverse transportmiddelen

  112

  112

  60

  52

  0

  0

  u

  onvermijdbaar / algemeen

  116

  0

  0

  0

  116

  2

  v

  parkeren

  140

  40

  35

  5

  100

  2

  u

  verkeer en vervoer

  13

  13

  7

  6

  0

  8

  v

  wmo: hulpmiddelen

  575

  0

  0

  0

  575

  8

  v

  wmo: trapliften

  125

  0

  0

  0

  125

  11

  v

  wegen, straten en pleinen

  2.501

  2.501

  583

  1.918

  0

  11

  v

  civieltechnische kunstwerken

  164

  164

  92

  72

  0

  11

  v

  openbare verlichting

  135

  135

  122

  13

  0

  11

  v

  gemeentelijke gebouwen

  586

  567

  330

  238

  18

  11

  v

  openbaar groen

  335

  335

  27

  307

  Overige investeringen

  bv

  u/v

  omschrijving

  primaire raming

  raming

  gevoteerd

  besteed

  restant

  krediet

  0

  u

  beveiliging raadhuis

  40

  40

  19

  20

  0

  2

  u

  cameraparkeersysteem

  60

  60

  60

  0

  0

  6

  v

  onderwijsvoorzieningen

  420

  220

  195

  25

  200

  11

  v

  gemeentewerf Hammolenweg

  1.900

  1.900

  58

  1.842

  0

  11

  v

  riolen

  1.650

  1.331

  637

  694

  319

  Leningen

  bv

  u/v

  omschrijving

  primaire raming

  raming

  gevoteerd

  besteed

  restant

  krediet