6. Liquide middelen

    De post liquide middelen bestaat voornamelijk uit het saldo van BNG ad € 1.137, ING ad € 214 en Postbank ad € 24.