9. Werk en inkomen

  Omschrijving van het beleidsveld

  Burgers die vanwege hun inkomenssituatie tot de doelgroep behoren, ondersteunen in hun sociale, mentale en financiële weerbaarheid en activeren om (hernieuwd) deel te nemen aan de samenleving.


  9. Werk en inkomen

  A. Algemeen

  Onderscheiden deelterreinen
  Arbeidstrajecten, arbeidsbemiddeling, uitkeringen, verhaal en terugvordering, debiteurenbeheer , incasso en handhaving.

  Portefeuillehouder(s)

  • H. Wiermans (sociale zaken)

  Beleidskaders

  • Verordening persoonsgebonden budget WSW 2008
  • Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ, Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive, Handhavingsverordening Participatiewet, Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ, Beleidsregels krediethypotheek en pandrecht 2007.
  • Normenkader 2015-2016
  • Verordening sociaal culturele activiteiten
  • Verordening cliëntparticipatie
  • Participatieverordening en beleidsregels Participatiewet
  • Verordening beleidsregels tegenprestatie
  • Verordening en beleidsregels individuele inkomens- en studietoeslag
  • Beleidsregels premiebeleid
  • Verordening en beleidsregels loonkostensubsidie

  9. Werk en inkomen

  B. Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 2C.


  9. Werk en inkomen

  C. Vermeldenswaardige zaken

  N.v.t.

  Indicatoren

  omschrijving

  bron

  eenheid

  2013

  2014

  2015

  2016

  ontvangen meldingen die leiden tot een aanvraag na de inspanningsperiode

  afd. WIZ

  %

  41

  44

  60

  47

  cliënten participatie - levensonderhoud

  afd. WIZ

  aantal

  1.925

  1.900

  - waarvan Wwb

  afd. WIZ

  aantal

  1.809

  1.838

  1.845

  1.806

  doorlooptijden primaire producten tijdig

  afd. WIZ

  %

  92

  92

  75

  75

  ontvangstenquote*

  afd. WIZ

  %

  17

  19

  22

  19

  *   ontvangsten in relatie tot vorderingen