2. Verkeer en vervoer

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Rekening 2016

  Lasten (-)

  112

  Verplaatsen verenigingen i.v.m. Buitenring

  96

  Kosten parkeeronderzoek

  12

  Creditnota bouwleges Provincie

  -15

  Bijdrage vebo vevo

  19

  Baten (+)

  105

  Bijdrage Provincie verplaatsen verenigingen i.v.m. Buitenring

  96

  Bijdrage Provincie vebo vevo

  9

  Saldo

  -7

  Afwijkingen rekening 2016 - begroting na wijziging 2016

  In het tweede halfjaar van 2016 zijn de parkeerterreinen Atrium en Kerkplein met achteraf betaald parkeren met behulp van camera's in bedrijf genomen. Derhalve wijken de exploitatiekosten van de abonnementen en diensten van derden met € 13.000 af van de primair geraamde bedragen.

  Afwijkingen rekening 2016 - rekening 2015

  Voor het verplaatsen van verenigingen i.v.m. de komst van de Buitenring is een bijdrage van € 96.000 ontvangen van de Provincie.
  Voor advieswerkzaamheden en parkeeronderzoek is in 2016 een bedrag van € 12.000 besteed.
  Voor het afhandelen van diverse kleine verkeersmaatregelen is in 2015 € 89.000 besteed en in 2016 € 79.000. In 2016 is een creditnota voor een bedrag van € 15.000 ontvangen van de Provincie inzake leges welstand Buitenring.

  In de loop van 2016 zijn de parkeerterreinen Atrium en Kerkplein ingericht met camera's waardoor achteraf betaald (eerste twee uur gratis) parkeren mogelijk werd. Verder is het Kloosterraderplein middels slagbomen ook ingericht als 'achteraf betalen' (eerste twee uur gratis) parkeerplaats. Verder werden borden verwijderd blauwe strepen verwijderd en parkeerautomaten gereviseerd. Door verbouwwerkzaamheden van de parkeergarage Wijngracht is deze in 2016 nauwelijks in gebruik geweest. Thans is wordt de parkeergarage ingericht als stalling garage voor abonnementhouders.
  De parkeeropbrengsten over 2015 en 2016 zien er als volgt uit:

  2015

  2016

  Parkeergelden straatparkeren (in 2015 alleen Eygelshoven) incl. verg

  29.615,57

  85.829,94

  Parkeerboetes (in 2015 alleen Eygelshoven)

  2.138,80

  46.773,73

  Parkeerterreinen (in 2016 eerste twee uur gratis)

  66.942,93

  38.730,45

  Parkeergarages (parkeer bv in 2015 en in 2016 Wijngracht buiten gebruik)

  58.500,00

  44.959,79

  Totaal

  157.197,30

  216.293,91