6. Jeugd

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Rekening 2016

  Lasten (-)

  0

  Baten (+)

  0

  Saldo

  0

  Afwijkingen rekening 2016 - begroting na wijziging 2016

  Voortgezet onderwijs
  In 2016 geen invulling gegeven aan het convenant.

  Leerlingenvervoer
  Verschil ontstaan door gewijzigde regelgeving (Verordening).

  Jongerenaccommodaties
  Werkelijke kosten 2016 bleken lager nu 1 accommodatie reeds in de Subsidie Impuls meegenomen is.

  Jeugdwerk, St. Impuls

  Subsidie voor Support@home 2015 verstrekt in 2016 en in 2016 geen subsidie verstrekt voor jongerenloket.

  Centrum voor Jeugd en Gezin
  Minder inkomsten voor de gemeente Kerkrade voor de beschermtafel.

  Afwijkingen rekening 2016 - rekening 2015

  Leerlingenvervoer
  Gevolg van afrekening leerlingenvervoer 2015 met de gemeente Heerlen.

  Jeugdwerk

  Gevolg van boeking betaling pakket Civision.

  Jeugdwerk St. Impuls

  Lagere basissubsidie 2016 voor het jeugd- en jongerenwerk, subsidie voor Support@home 2015 verstrekt in 2016, in 2015 subsidie verstrekt voor jongerenloket en In 2015 3 kwartalen team jeugd en gezin.

  Centrum voor Jeugd en Gezin
  Het verschil wordt verklaard door onder andere de lagere inkomsten 2016 Kerkrade voor de beschermtafel.   

  Voortgezet onderwijs
  In 2015 finale afwikkeling Campus Kerkrade.

  Huisvesting bijzonder basisonderwijs
  Betreft vergoeding klokuren gymnastiek en is onderhevig aan veranderingen in leerlingenaantal.