7. Welzijn, sport en cultuur

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Rekening 2016

  Lasten (-)

  0

  Baten (+)

  0

  Saldo

  0

  Afwijkingen rekening 2016 - begroting na wijziging 2016

  Afwijkingen rekening 2016 - rekening 2015

  Sport  Diensten van Derden
  Er zijn minder clinics uitgevoerd en Winktersjpas gedeeltelijk ten laste van armoedebeleid en heeft beduidend minder gekost dan begroot.

  Sport Subsidies         
  Eindafrekening NK wielrennen en de vergoeding huisvestingskosten Roda JC zijn hierop geboekt.

  Exploitatiebijdragen   
  Compensatie huur Heton.

  Sportaccommodaties diensten Derden   
  Dit komt door een inhaalslag vervanging “vaste” inventaris gymzalen/sporthallen.

  Schoolzwemmen         
  Dit komt door de invoering van nieuw beleid schoolzwemmen.