0. Algemene dekkingsmiddelen

    Afwijkingen actuele raming krediet 2016 - primaire raming krediet 2016

    N.v.t.

    Afwijkingen besteed 2016 - actuele raming krediet 2016

    Het (geheel) beschikbare budget voor onvermijdbaar/algemeen ad € 116.000 is toegevoegd aan het budget voor 2017.
    Het krediet voor investeringsambities ad € 8,4 mln, dat onderdeel was van het door de raad in juni 2013 beschikbaar gestelde krediet van € 10 mln voor centrumontwikkeling, was overgeheveld naar 2017.