4. Economie en toerisme

    Afwijkingen actuele raming krediet 2016 - primaire raming krediet 2016

    N.v.t.

    Afwijkingen besteed 2016 - actuele raming krediet 2016

    Het werkkrediet ad € 126.000 voor de Euregionale is met € 126.000 doorgeschoven van 2016 naar 2017.