1. Immateriële vaste activa

  1.c. immateriële vaste activa

  Onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:

  1 jan.

  Invest-

  Desinvest-

  Bijdr.

  Afschrijv-

  Afwaard-

  31 dec.

  2016

  ering

  ering

  derden

  ing

  ering

  2016

  a

  Bijdr aan activa in eigend. derden

  14.576

  75

  5.764

  8.887

  Totaal

  14.576

  75

  0

  0

  5.764

  0

  8.887

  a) Vanaf 1-1-2016 dienen de bijdragen aan activa in eigendom van derden gepresenteerd te worden onder de immateriële vaste activa.
  Voor de verbetering van de Botanische tuin is een bijdrage verleend van € 75.